Mise Markéty a Mirka

Markéta s Mirkem chtěli v severní Sýrii vybudovat mobilní nemocnici, neboť byli několikrát svědkem toho, že zdravotnická pomoc byla tamějším lidem poskytnuta pozdě. Zveřejňujeme několik skutečností (důkazů) o jejich plánované humanitární pomoci:

1. Nahrávka rozhovoru s těsně před odletem na humanitární misi

Tuto nahrávka byla natočena těsně před odletem Mirka Farkase a Markéty Všelichové dne 21. 10. 2016. Na nahrávce oba vysvětlují, proč se rozhodli zrealizovat mobilní nemocnici, jaký pro to mají plán a jaký je cíl jejich cesty. https://www.youtube.com/watch?v=JHaAWfJB7mI&feature=youtu.be

2. Dopis rektora zdravotnické školy - MZV

Autorem projektu polní nemocnice je Mirek Farkas a prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. ze zdravotnické školy v Bratislavě. Takto se oba dohodli dne 10. října 2016. Profesor Krčmery měl velice dobré zkušenosti ze spolupráce s Mirkem Farkasem, neboť společně již úspěšně realizovali projekt výkopu studen na Haiti. První impuls ke vzniku nemocnice vznikl v Rojavě, kdy Markéta a Mirek byli svědky toho, že lékařská pomoc akutně chyběla a zemřelo tak zbytečně mnoho osob. Následně byl projekt během roku 2016 konzultován s nejrůznějšími domácími i zahraničními odborníky v oblasti realizace humanitárních projektů. Tento dopis byl odeslán 22. 11. 2016 Ministerstvu zahraničních věcí a prezidentu České republiky Miloši Zemanovi. Rektor zdravotnické školy v Bratislavě prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. potvrdil v něm účast této instituce na projektu mobilní nemocnice. 

3. Zdravotnická škola - reference ze 44 humanitárních projektů

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě (dále "zdravotnická škola v Bratislavě") je profesionální a známá instituce, která realizuje humanitární projekty po celém světě. Tato brožura dokládá 44 referencí ze 44 mezinárodních humanitárních projektů . Právě tato instituce spolupracovala dříve s Mirkem Farkasem na úspěšném projektu výkopu studen na Haiti, kde po zemětřesení neměli tamější občané přístup k pitné vodě.

4. Haiti - humanitární aktivita Miroslava Farkase, Haiti

Miroslav Farkas se v roce 2013 účastnil dvou humanitárních misí na Haiti, kde působil jako technik a vrtař. 

5. Humanitární aktivity Markéty Všelichové a Mirka Farkase

Markéta Všelichová založila společně s Miroslavem Farkasem spolek Victims of wars aid z.s. (dále "spolek"). Pro svoje humanitární aktivity vytvořila rovněž facebookovou stránku "Pomoc obětem válek" . Pro změnu Miroslav Farkas se soustředil na pomoc syrským dětem v Rojavě. Pro tento účel založil i facebookovou stránku "Help for children in Rojava". V březnu 2016 oba navštívili uprchlický tábor v Řecku a uprchlíkům přivezli humanitární pomoc. V dubnu 2016 se obdobně oba vydali do Idomeni a například v září 2016 se vydali s humanitární pomoci do Soboticy. Během roku 2016 vyrazili rovněž s humanitární pomoci na Ukrajinu.

6. Konzultace projektu s lékařkou Dagmar Chocholáčkovou

Projekt mobilní nemocnice byl konzultován s doktorkou Dagmar Chocholáčkovou, která se účastnila terénních misí v Pakistánu, na Sri Lance, či v Kosovu. Poslední konzultace proběhla 3. 9. 2016. V současnosti působí na třech pozicích. Pracuje v soukromé gynekologické ordinaci v Brně, má ordinaci ve znojemské nemocnici a je rovněž externí spolupracovnicí zdravotnického střediska NES Healthcare v Aylesbury, ve Velké Británii. Obsahem konzultace bylo budoucí vybavení mobilní nemocnice, možná rizika či aktivní podpora v realizaci tohoto projektu.

7. Plán zásobování léků

Mirek s Markétou po konzultaci s odborníky připravili plán zásobování léků a různých medikamentů. Část léků by byla obstarávána přímo na místě, nicméně těžko dostupné léky by zdravotnická škola v Bratislavě doručovala leteckou cestou. Příloha obsahuje podrobný plán dodávání léků.

8. Projekt mobilní nemocnice

Mobilní nemocnice není žádným novým pojmem či projektem doposud nezrealizovaným. Mirek Farkas se naopak nechal inspirovat již zrealizovanými mobilními nemocnicemi. Zde byla podstatná právě mobilita nemocnice po frontové linii jižní Rojavy dle aktuální potřeby. O lidském životu rozhoduje rychlost poskytnuté lékařské pomoci, a proto tato mobilní nemocnice by musela být schopná cestovat z místa na místo. Mirek Farkas je profesně automechanikem, a tak by dokázal základní opravy při případných technických potížích. Mobilní nemocnici by tvořil především podvalník se skříní a závěsný vlek. Podvalník by sloužil pro tým mediků. Byl by tepelně izolován, vybaven hygienickým koutem a odpočinkovým prostorem. Závěsný vlek by tvořila plachtová konstrukce. Bylo by zde prováděno vykládání zdravotnického materiálu a připojen by byl zde generátor a vodní systém.

9. Předávací protokol o zapůjčení mobilního stanu

Realizaci projektu mobilní nemocnice dokládá mimo jiné fakt, že 3. 11. 2016 převzala jménem spolku Magdalena Satinska veliký stan od zdravotnické školy v Bratislavě, který měl sloužit právě pro tuto mobilní nemocnici. Tento stan zapůjčila zdravotnická škola zdarma v rámci své aktivní pomoci pro tento projekt.

10. Spolupráce s doktorkou Zuzanou Dudovou

Na projektu mobilní nemocnice spolupracovala s Mirkem Markétou rovněž známá lékařka Zuzana Dudová, která působí ve 2 nemocnicích v severním Iráku. Z emailové komunikace je zřejmé, že konzultovala dostupnost jednotlivých medikamentů a nabídla zajištění jejich nákupu. Zároveň poskytla odbornou pomoc v některých záležitostech kolem realizace nemocnice. Z komunikace je rovněž zřejmé, že byla dohodnuta na setkání s Mirkem a Markétou, kteří tedy směřovali přes hranice z Turecka do Iráku právě na toto setkání. Bohužel byli tedy ve výsledku zatčeni.

11. Zajištění generátorů

Emailová komunikace se zdravotnickou školou v Bratislavě dokládá, že Mirek s Markétou směřovali nejenom na setkání s doktorkou Dudovou, ale i pro generátor nutný pro provoz nemocnice. Zdravotnická škola v komunikaci rovněž potvrzuje, že tento generátor proplatí.

12. Poslední facebooková komunikace s Mirkem Farkasem

Veškerou facebookovou komunikaci mohou doložit všechny osoby, které během této výpravy komunikovaly s Mirkem a Markétou. Z těchto komunikací je zcela zřejmé a prokazatelné, že veškerá pozornost obou zadržených se soustředila na zprovoznění mobilní nemocnice. Poslední zpráva Mirka Farkase se týkala nutnosti zajištění Tatry pro tuto nemocnici, což byl poslední element nutný pro ukončení přípravné fáze a zahájení fáze realizace. Koneckonců Mirek s Markétou věnovali poměrně dost energie právě na zajištění vozidla. Zvažovali mimo jiné variantu převozu vozidla na místo až z Německa.

13. Balík pro výstavu

Na počátku této výpravy se Markéta a Mirek rozdělili. Mirek odletěl 22. 10. 2016 do Iráku, aby mohl poslat Januszi Koniecznemu balík věci, které symbolizují kulturu, prostředí a každodenní život občanů Rojavy. Balík tedy obsahoval různé šátky, vojenské oblečení, boty, korálky atd.. Tyto věci měly být použity pro uspořádání výstavy a výtěžek z této výstavy měl být použitý pro některé náklady spjaté se zprovozněním polní nemocnice. Markéta odletěla o 2 později přímo do Jordánska, kde se posléze oba potkali. Zaslání tohoto balíku dokumentuje jednak článek v Idnesu a jednak reportáž 168 hodin.